Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: -
Plant Add: 2-8F,Tianda building,no.180,Genshandong road,Jianggan district,Hangzhou,CHINA